H.H. JAGAT GURU AMrTA SÚRYÁNANDA MAHÁ RÁJA
Gr. MESTRE INTERNACIONAL DO YOGA


Ayodhyá

Ayodhyá

Parlamento Europeu, Bruxelas

Parlamento Europeu, Bruxelas

Prémio Padma Shrí

Prémio Padma Shrí

Doutoramento Honoris Causa, Universidade de Bengaluru S-Vyása

Doutoramento Honoris Causa, Universidade de Bengaluru S-Vyása

Dia Internacional do Yoga / International Day of Yoga - IDY

Dia Internacional do Yoga / International Day of Yoga - IDY
Destaques
Discurso de Amrta Súryánanda no Parlamento Europeu - 2016, maio, 31
Destaques